Referat fra Grande mødet den  03.03.2014 hos Anders Clausen                                         Tilbage

                                    

11 fremmødte

Regnskab aflagt og godkendt

Hjemmesiden virker ikke optimal. Der skal lægges nyt ind.

Grene langs markvej ved byskov skal klippes.  Anders retter henvendelse til maskinstation.

Der skal fyldes gas på gasflasker.

 Kjeld oplyste nyt om vindmølle projektet.

Der blev igen bevilget tilskud til Sct. Hans og byfest.

 

Mødet næste år afholdes hos Lars Schmidt fastelavnsmandag kl. 19.30