TILBAGE

Referat fra møde hos Jens Fogtmann d. 27-2 2017

10 mand fremmødt

Regnskab aflagt og godkendt

Arne lejede 0.44 ha af byens jord i 5 år  

Debat om hvem der skal vedligeholde broen over åen  

Der blev igen bevilget tilskud til Sankthans og byfest

Der var også enighed om at vi skulle have et juletræ i byen

Heidi påtog sig opgaven om at levere billeder til vores hjemmeside 

Næste års møde afholdes hos Kaj Poulsen fastelavnsmandag kl. 19 30