Referat fra Grande mødet den  16.02.2015 hos Lars Schmidt                       Tilbage

 

11 fremmødte

Regnskab aflagt og godkendt.

Der bliver købt ny terrasse varmer  og evt.  4 nye borde. De gamle borde forsøges solgt.

Der skal fyldes gas på gasflasker.

 Kjeld oplyste nyt om vindmølle projektet.

Der blev igen bevilget tilskud til Sct. Hans og byfest.

 

Mødet næste år afholdes hos Ebbe Sørensen fastelavnsmandag kl. 19.30