Referat fra Grande mødet den 11.02.2013 hos Martin Schmidt                                                      Tilbage

 

11 fremmødte

Regnskab aflagt og godkendt

Martin Schmidt lejede byens ene mark fra 01.01.2013 til 31-12-2017.

Der blev vedtaget en oprydningsaften som afholdes tirsdag den 23.04.2013 kl. 19.00.

Vi mødes ved skoleskuret iført arbejdstøj. Byfestkomiteen sørger for grillpølser samt øl/vand.

Der blev diskuteret jordfordeling og Kjeld oplyste nyt om vindmølle projektet.

Der blev igen bevilget tilskud til Sct. Hans og byfest.

 

Mødet næste år afholdes hos Anders Clausen fastelavnsmandag kl. 19.30